7 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Observert av
Rune@nortind
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
27. januar 2019 kl. 13:55
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Virker ikke til vinden son var meldt har slått til. Tatt litt på rygger ig utsatte plasser, men generelt lite vindtegn.
Skredaktivitet
Dato
27.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
1,5 m/s
Vindretning
Fra sør

Copyright
Rune
Himmelretning
Ø
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snøen er nået ujevnt fordelt i terrenget
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Lille bloktest: klare å provosere frem brudd med mye kraft. kantkorn og Q2. Klare ikke å få dette laget til å gå i brud med CT og ECT. Dette laget virker til å ligge relativt dypt >50cm, og med et relativt tykk lag avF1 over.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Delvis kant dypt (50-100cm).
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kantkorn dypt i snødekket virker ikke som et stort problem her pr. idag. 10cm med myk (F) lettbundet delvis nedbrutt nysnø øverst. Vil vurderer snødekket som relativt stabilt FG1-2. Med det er her lokalt. Med tanke på kantkorn og at snøen er nok så ujevnt fordelt vil dette trolig ha kunne utviklet seg ulikt innen for regionen, og vil kunne gi store skred om en klare å påvirke dette.
Utvikling
Der er løssnø tilgjengelig i mange himmelretninger, og mer vind vil kunne skape fokksnø problematikk. En må kanskje også følge med på kantkorn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1200 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart