3 Snø observasjoner ved (Ofoten/BALLANGEN).
Observert av
Abonden
Kompetanse
* (Observatøren kan det grunnleggende for å vurdere snøskredfare. Observatøren er ikke kurset om hvordan regObs og Varsom formidler snøskredfare. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4ai.)
Tidspunkt observert
21. januar 2019 kl. 13:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
11.01.2019 00:00
Skredtype
Ukjent
Størrelse
Ukjent
Skredutløser
Naturlig utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
Leområder
Kommentar
Skredekspert engasjert av Statnett har vært på stedet og har utfyllende opplysninger.

Copyright
Abonden
Kommentar
Rasstedet og deler av sørsiden av Filtind.
Copyright
Abonden
Kommentar
Stål, snø og faser i en god miks på rasstedet.
Copyright
Abonden
Kommentar
Mye utstyr må til for å gjenetablere strømforsyninga. Baugefjellet i bakgrunn, sørøst for snøskredet.
Copyright
Abonden
Kommentar
Tøff jobb for Statnett sine folk med riving av ødellagt kraftmast.
Copyright
Abonden
Kommentar
Fra rasstedet mot vest. Det er ikke registrert ras ved denne masta tidligere, men ved mast nr 2 set i fra rasmasta.
Copyright
Abonden
Kommentar
Totalhavari på 420 KV mast sør for Filtind, i Ballangen.
Ulykke / Hendelse
Aktivitet
Ukjent
Skadeomfang
Kun materielle skader
Observasjonstype
Snø
Notater
Tekst
Det har også gått et stort skred på nordsiden av Filtind, som har tatt 22 KV - kraftlinja, som går til lukehuset til Statkraft Energi AS, på Langvatnet i Ballangen. Dette raset ble ikke befart av meg, men er større en overnevnte ras. Raset på nordsiden av Filtinden, har gått en gang tidligere etter at Skjomen kraftverksregulering ble etablert, og var også 1. gang det gikk, så kraftig at det tok kraftlinja i ca 800 meters bredde og stoppet langt ute på østre del av Langvatnet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
BALLANGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
835 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart