Snø observasjon ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
26.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Utsatt høyde topp

Copyright
martin@obskorps
Kommentar
Innblpst. Heng mott Sv
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
954 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart