2 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
24.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen ferske skred langs Fv.53. Skredmasser etter skredkontroll lørdag godt synlig.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-13,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
90 %
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1088 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart