9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Observert av
Leif@ObsKorps
Gruppe
Tyin_Wyssen
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
24. januar 2019 kl. 10:50
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Fokksnøen som er myk sprekker til dels opp ved kryssing over skisporet. Ikke veldig utbredt. Kun i mindre isolerte leområder.
Skredaktivitet
Dato
24.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke

Copyright
Leif@ObsKorps
Snøprofil

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Lbt hard klapping. Brudd i ksntkornlag UNDER islag fra 10.01. Q2
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Lbt lett klapp løsnet i nedføyket nysnølag. Q2
Stabilitetstest
Test
ECTP 4@9cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Fokksnø over løssnølag. Fortsatte i samme søyle.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 23@36cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Glatt brudd, men ikke plutselig kollaps. Var usikker på om jeg skulle si Q1.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 24@75cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Samme søyle som de to forrige. Brudd under is/ skarelag i kantkorn.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Ectp4@9fra topp Q2
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 2000 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Enkelte leområder som ikke er veldig vindpåvirket kan påvirkes av skiløper. Men generelt sett er fokksnøen knallhard og vanskelig å påvirke.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 2000 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Hardt eldre fokksnølag med løssnølag mellom. Skal trolig mye til for å løse ut dette laget nå, men større grupper kan kanskje klare å påvirke det i områder hvor snødekket er tynnere?
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket har generlet sett begynt å stabilisere seg godt. Den ferskeste fokksnøen kan skli ut ved skiløpers belastning men disse flakene er av svært begrenset omfang både i størrelse og utbredelse. Løssnølaget som ligger dypere begravd er under hard fokksnø og vil derfor være vanskelig å påvirke. Men større utbredelse og større flak. Har ikke funnet kantkorn over skarelaget i dag. Kan virke som om dette er i skoggrensa her i området. Kantkorn UNDER skarelaget skal svært mye til for å påvirke og anser ikke det som et skredproblem nå. FG vurderes til mellom 1 og 2 ut fra matrisen. Ingen tydelige faretegn bortsett fra sprekker i fokksnø, men flere lagdelinger i fokksnøen samt lenger ned i snødekket gjør at fg bør ligge på 2.
Utvikling
Fokksnøen stabiliseres sakte men sikkert i det kalde været. uendret til synkende frem til mer snø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra, men det virker som om kantkorn over skaren er kun rundt skoggrensa rundt Tyin.
Snøprofil

Lagdeling
13 observert
Stabilitetstest
3 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]e(f)3 - 4OfDd0.5Dz1.5DOhDiDw0.5Dx1Dc1Dd0.5Dc2Dc1Da5DECTP24ECTP23ECTP4(1) Nedføyket løssnølag(2) Fikk ikke brudd på dette løssnølaget ved LBT, men fikk bruddved ECT.(1)(2)Created with niViz on 2020-02-27T08:54:17


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1306 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart