12 Snø observasjoner ved (Tromsø/TROMSØ).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
24.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-12,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
0 %

Fotograf
Harvey Goodwin
Copyright
Harvey Goodwin
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
i skogen er det >30cm løssnø på et skarelag. Over skoggrensen varierer hardhet på overflaten alt fra hardt bærende fokksnø til mykflak med innsynking til 20cm. De myke flakene ligger over nedføyket løssnø og dette ligger på et skarelag. Skarelaget finnes minst helt opp til 800m. Skarelaget er ca. 5-15cm tykk. Under dette er et kantkornlag. Under dette forskellig lag med avrundet krystaller og litt avrundet kantkorn ved bakken. Rimkrystaller ble funnet under mykflaket på 600m.forrige uke men var vanskelig å finne igjen i dag, men snødekket gikk til brudd i fokksnøen ved samme lag så vil antar at dette skyldes rim.

Fotograf
Harvey Goodwin
Copyright
harvey@ObsKorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
lilleblokktest - brudd mellom lagene i fokksnøe (sannasynligvis rim)
Stabilitetstest
Test
ECTP 15@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
lilleblokktestene ga brudd på samme lag flere steder
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.
Kommentar
Det meste av snøen over skog grense er nå vindpåvirket i varierende grad

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Da jeg fant tydelig tegn til rim krystaller mellom disse lagene i fokksnøen forrige uke var det ikke like lett å identifisere rim i dag etter at fokksnøen har blitt litt fastere, men noen rim krystaller var der. Problemet kan lett tolkes som dårlig binding i fokksnøen. hvor utbredt dette er er vanskelig å si.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøen stabilisere seg, men det er fortsatt mange område med nedføyket løssnø, I tillegg finnes det nedsnødd rim i noen område og der fokksnø ligger over dette kan det utgjør et skredproblem
Utvikling
Det er fortsatt en del snø tilgjengelig for transport, og med vind vil det bygge flak i lesidene
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
15 observert
Temperatur
12 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]e0.5 - 2Dd(C)0.3 - 1DC1 - 2DOhDd0.1 - 0.5DOhDd0.3DC(A)1 - 2DOhDd0.5Do(d)4 - 0.5Dd0.3Dc0.1 - 0.5g1Dv0.1 - 0.3DECTP15Created with niViz on 2020-02-26T07:30:59Fotograf
Harvey Goodwin
Copyright
Harvey Goodwin
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
421 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart