12 Snø observasjoner ved Ingahogg (Hardanger/Kvinnherad).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
23. januar 2019 kl. 19:05
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Det er ingen fareteikn observert på dagens tur. Det er vind som tilsvarer lett til moderat snøfokk om det er snø tilgjengeleg, men det var det ikkje i det området eg var. Snøen her er alt så påvirka av siste dagers vind at den ikkje flytter seg igjen før vindretning endrar seg eller det kjem betraktelig sterkare vind.
Skredaktivitet
Dato
23.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Lett snøvêr. Ingen nysnø av betydning. Omlag 5 m/s på toppane, men ingen snø tilgjengeleg for vindtransport då siste døgn med kraftig vind (frå same retning) har gjort snøoverflata vindpakka og avblåst (isete).
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det var nok vind til å generere lett snøfokk, men det er lite til ingen ubunden snø att for vindtransport med den retningen dagens vind kom frå. Då må det evt. sterkare vind til eller endring i vindretning. Det ligg ein del vindtransportert snø i leformasjonar mot nord/nordvest. Denne er stadvis laus og tilgjengeleg for transport om vindretninga skulle dreie. Snødjupna variere. Enkelte stader er det 120+ cm medan det andre er 20-40. Anslagsvis omlag 80 cm i snitt for terrenget generelt.

Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Kommentar
Vinden har herja godt med snødekket. Det er varierande hardhet - frå mjuk til hard vindpakka, men også med innslag av at det avblåst like nedpå smelt/frysskaren frå tidlegare.
Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Ø
Kommentar
Mot toppen på Ingahogg.
Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Kommentar
Det sprekker opp rundt skia, men det er varierande kor hardt snøoverflata er. Enkelte lommer med ubunden snø fører til at eg synker lett nedi 10 cm med skia, medan andre plasser er det meir vindpakka hard/mjuk snø der det sprekker opp rundt skia.
Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
Kommentar
Varierande snødekke. Det har samla seg ein del snø i leformasjoner medan det er meir isete og vindpakka, hard snø på ryggane.
Tester
Test
CTE 4@10cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Det glir relativt lett ut i overgangen mellom fokksnø og eldre nysnø.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTM 13@50cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTM 15@75cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Det er eit relativt tjukt lag med nysnø som er nedføyka. Det er også varierande kor hardt det overliggende laget er. Enkelte plassar er det mjukare medan andre er det hardt og bryter i eit tydeleg flak på omlag 10 cm tjukkelse.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabilt snødekke i det området eg var i i dag. Det er eit 10 cm tjukt fokksnølag som kviler på eit nedføyka nysnølag. Fokksnøflaket kan vere tjukkare andre plasser då det er ein del lokale variasjoner pga vind. Trass i at eg får utslag på CT så virker det å ha begrensa potensiale for å skli i større flak pga det mjuke, tjukke underliggende laget av nysnø.
Utvikling
Bindingene mellom fokksnø og nysnø vil stabilisere seg dei neste dagane, men det er meldt snø i kombinasjon med vind frå same retning som i går til helga. Dette vil føre til tilsvarande problem som vi har i dag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
I den delen av regionen eg var i i dag, så stemmer varselet godt.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
10 observert
Tester
3 test knyttet til snøprofil


Created with niViz on 2020-07-15T11:29:15FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]iDLD-Md0.3DLDa(c)1 - 2Dd0.3DCT15 Q3CT13 Q2CT4 Q2(1) Det bryter i overgangen mellom fokksnø og nedføyka nysnø.(2) Eg får utslag på CT@13 i underkant av dette laget i det somvert overgangen mellom smelt/frys og underliggende avrundakorn.(3) Eg får eit brudd på CT@15 i overgangen mellom smelte/frys ogis. Det er per no ingenting å tenke på då bruddet er klartQ3.(1)(2)(3)

Kommentar
Det mest kritiske laget per no er overgangen mellom fokksnø og nysnø. Eg ser tendensar til at det bryt opp fleire plassar i terrenget når eg går, men eg får det ikkje til å skli ut i større flak. Eg testa enkelte mindre heng i nordvendte sider, men eg klarte ikkje å få det til å bryte i større flak.


Fotograf
Cato Leganger
Copyright
Cato Leganger
Himmelretning
N
Notater
Tekst
Eg kikka også etter kantkorn ved bakken og over skarelag, men det var ingen teikn til det der eg var i i dag. Eg fekk ikkje starte/avslutte tur i dag pga problem med nettverk.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Ingahogg
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Kvinnherad
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
817 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart