Snø observasjon ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
23.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Kalvedalen. Nord-nordvestvendt.

Copyright
Stig Løland@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
275 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart