8 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
23.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
80 %
Kommentar
Eit lite drag frå V. Tynt og høgt skydekke. Men linseskyer lenger i vest, så det bles nok ein plass ja...

Copyright
Stig Løland@obskorps
Snødekke
Total snødybde
170 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
ECTN 13 @25 q2. Etter å ha leita ein del etter innblåst snø fekk vi etter kvart resultat. Men dette er lokalt.
Snøprofil

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Kvalitetssikra studentprofil:) I det meste av terrenget er overflata laussnø. Men akkurat her var det nysnøflak i toppen
Stabilitetstest
Test
ECTN 13@25cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Generelt god snøstabilitet. Stort sett jamn overgang mellom lag
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabilt snødekke. Ingen faretwgn. Fins tegn på snøtransport i Ø-vendte heng. Tendensar til svake lag, men lite evne til forplantning.
Faregrad
faregrad 0 Ikke vurdert
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
527 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart