5 Snø observasjoner ved (Voss/VIK).
Observert av
siri@SVV
Gruppe
SVV Vest
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
23. januar 2019 kl. 10:20
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
30 %
Kommentar
Klarnet opp i løpet av formiddagen.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget. Mest snø i skjermede formasjoner og søkk, minst på rygger og formasjoner utsatt for vind. Overflaten består vekselsvis av myk fokksnø (F og 4F) og harde fokksnøflak (1F og P). Der fokksnøen er myk, er den for det meste spenningsløs og det skyter ingen sprekker når man går. Noen steder er fokksnøen så løs at den er tilgjengelig for transport (1-10cm). Der fokksnøen er hard, er den bærende. Noen steder er fokksnøen blåst av, slik at tynt lag med mildværsskare 1-2mm er synlig. På rygger er det flere steder blåst av helt med til tykk/solid skare. eller barmark. Nedover i snøpakken er det flere fokksnølag med ulik hardhet, mellom flere av disse er det lag med løsere snø. Eneste tegn til spenninger vi fant på turen, var i en testskavl mot NV/N nesten nede ved riksvegen, der snøen gikk i brudd ved manglende støtte.

Fotograf
ToreM@SVV
Copyright
ToreM@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Vekslende hardt og mykt underlag
Fotograf
ToreM@SVV
Copyright
ToreM@SVV
Kommentar
Vindtransport fra SV
Himmelretning
Kommentar
Nord-enden av Skjellingavatnet
Himmelretning
Ø
Kommentar
Sett fra Skjellingavatnet
Copyright
siri@SVV
Kommentar
Sett mot Ø fra Ygnishamrane. Lite snø tilgjengelig for transport bak Ygnishamrene.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemet er nedføyket svakt lag med løs nysnø. Stabilitetstester og testskavl gir ingen bruddforplantning, men brudd oppstår relativt lett. Vi er usikre på hvordan bruddforplantninga vil være i hard fokksnø.
Utvikling
Videre stabilisering. Kan bli noe pålagring fra nedbør og vind.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet stemmer bra men bør kanskje være med at vinden har skifta retning til SØ fra og med søndag og at dette har lagt opp fokksnø i V-NV-N i snødekkehistorikken?
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VIK
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
970 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart