Snø observasjon ved (Jotunheimen/VANG).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
13.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1100 meter.
Nedre høyde: 1000 meter.
Kommentar
Rundt 1-1,5 uke gammelt. Ser ut til å ha gått på nysnølag etter stor innlasting

Copyright
Even@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1085 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart