11 Snø observasjoner ved Åbittind (Trollheimen/SUNNDAL).
Observert av
hilde@svv
Gruppe
regObs MOLDE
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
22. januar 2019 kl. 11:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
22.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
30 %
Kommentar
Fine værforhold med lite vind og lettskyet
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekket er ujevnt fordelt, med mest snø i S-Ø etter mye nedbør fra NV-V siste tiden. Snødekke består stort sett av gammel base med smelteformer fra før jul. Disse er fortsatt fuktige i bunn (se snøprofil). Det finnes også begynnende kantkornvekst nær toppen av det gamle dekket (under et skarelag), disse er fortsatt små og gir ujevne brudd men viser tegn til bruddforplantning. Over denne basen finnes det stedvis mye snø fra sist uke. Denne er fortsatt løs og har en gunstig oppbygging i skogen og skjermede formasjoner til fjells. Over skoggrensa er siste snøen vindpåvirket av ulik hardhet jo høyere til fjells du kommer.

Fotograf
Hilde Landrø Fjeldheim
Himmelretning
Ø
Fotograf
Hilde Landrø Fjeldheim
Himmelretning
Ø
Stabilitetstest
Test
CTE 3@20cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Får utslag på nedføyka lag med nysnø under fokksnø. Bruddet er ujevnt. I flere lille blokktester gir det ikke lett brudd, og fokksnøen knuses under spaden. Setter derfor middels stabilitet.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 21@61cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
ECT viser forplantning av brudd i begynnende kantkorn.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
CTH 20@61cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Bruddet går i begynnende kantkorn under skarelag
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Stabilitetstest viste ikke bruddforplantning i nysnølaget under fokksnøen. Det var mulig å få brudd i fokksnøen ved liten tilleggsbelastning noen steder. Andre steder med større tilleggsbelastning. For å få brudd i kantkornlaget under skarelag måtte stor tilleggsbelastning til. Det ligger mange steder mye fokksnø over dette laget og det er dermed vanskelig å påvirke.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Har ikke sett noen faretegn i dag, ingen ferske skred eller skytende sprekker. Tørre flakskred anses som det eneste skredproblem. Begynnende kantkorndannelse ligger langt nede i snøpakka, og gir ujevnt brudd.
Utvikling
Har ikke tatt med kantkornlaget som et skredproblem. Hvis disse vokser kan dette bli et skredproblem. Det er mye fuktighet tilgjengelig i bakken (nederste 25 cm mot bakken er fuktig snø).
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
12 observert
Stabilitetstest
3 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI200150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h1.5Mh1.5De1DhDd0.3Dc1Dd0.3DCT20 Q3CT3 Q3ECTP21Created with niViz on 2020-02-17T04:43:58

Kommentar
Snøprofilet er tatt i østvendt helning, ca 900moh. Har ikke fått med snøfuktighet i profilet. Str på kantkorn er 0,7mm. Nederste 25 cm mot bakken er fuktig. Ellers tørr snøpakke

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Åbittind
Beskrivelse
Østvendt botn. Variert terreng
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SUNNDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1187 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart