10 Snø observasjoner ved (Ofoten/NARVIK).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Innsamling i leheng vendt mot SØ
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: 3x str. 1 mykflak i fokksnø, i leheng vendt mot SØ

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Ferske sprekker i fokksnø, i leheng vendt mot SØ
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
22.01.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Myk fokksnø flak. Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate. Bilde viser bruddkant.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Noen str.1 myk fokksnø flak utløst med liten tilleggsbelastning i leheng vendt mot SØ Sjiktovergang er 15-30cm fra overflate.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-10,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Lett snøfall. Bris fra NV her i indrestrøk (sikkert annerledes ute ved kysten) har ført til vindtransport under natt til tirsdag
Snødekke
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt. Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester. Skare fra 10.01.19 er relativ tynn mange steder, spesielt der hvor snødekke er generelt tynn. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet, eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Skare fra 10.01.19- relativ tynn mange steder. Det er uklar om det er slik det så ut når det ble dannet her i indrestrøk eller om sterk temp gradient siste uke har ført til at det har blitt «oppspist» av kulde. (første obstur i indrestrøk siden det ble dannnet)
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Ned i dalen er snø løs og relativ jevn fordelt
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ. Utsatt område som bilde viser er fri for snø
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Lengre opp på fjellet har vind (5-8m/s fra NV) ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot SØ, disse flak er veldig myk, og sjiktovergang er dermed lett å påvirke med bare liten tilleggsbelastning.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
I område med tynn snødekke (1metre) er det tydelig kantkorn lag under PPrm skare som ble dannet 10.01.19. Dette lag viser bruddforplantningsevne på stabilitetstester.
Stabilitetstest
Test
ECTP 14@30cm
Kommentar
i FC under PPrm skare fra 10.01
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
CTM 12@30cm Q1
Kommentar
SC, i FC under PPrm fra 10.01
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
ECTP14@31 på FC under PPrm skare fra 10.01
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Problemene er tilknyttet ferske myk fokksnø flak, dannet idag 22.01. NB! Utsatt aspekter er det som ble observert på dagens obstur, basert på data fra værstasjon på fagernesfjellet, er det kanskje NNØ som er mest utsatt himmelretning i kystnærstrøk)

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1300 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Fortsatt veldig uklar distribusjon av dette skred problem. Ingen skred observert på dette lag. Men det er et åpenbar svaklag og gir god resultat på stabilitetstester. Er mest bekymringsfull i område med tynn snødekke.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
FG2. Det virker som det er stor lokale forskjeller i vind retning og styrke i Ofoten region. Nysnøen fra de siste 11 dager er såpass lett og løs at det skal lite vind til for å transportere det. Der hvor dagens obstur gikk var det tydelig innsamling av ferske myk fokksnøflak i leheng vendt mot SØ, disse ble utløst med bare lite tilleggsbelastning. Men hvis man skal ser på varslingsregion i sine helhet så forventes det å være mye variasjon. Det finnes sikket noen heng med fersk innsamling av fokksnø i NV vendt leheng, slik som står på dagens skredvarsel på varsom.no Det ble også observert kantkorn under tåkerim skare fra 10.10 (akkurat som på obstur i kystnær strøk), de alle fleste steder er dette lag beskyttet av en hard overliggende skare som gjør det nærmest irrelevant for skikjører, men i isolert heng med tynn snødekke er det ikke umulig å ser skred i forbindelse med dette lag.
Utvikling
Utvikling av skredfare fremover er avhengig av vind. Det finnes mye snø tilgjengelig for vind transport og hvis det blåse 10m/s fra Ø (som er meldt på 1000moh. imorgen ifølge yr.no) kan det bli et kortvarig problem med svak sjiktovergang i fokksnø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
11 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]de0.5OhdervvDCT12 Q1ECTP14(1) vanskelig å identifisere da det var så tynn(1)Created with niViz on 2020-02-23T06:30:14


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
NARVIK
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
690 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart