7 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Hule lyder
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-18,20 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
20 %
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Skare hvor vinden har fjernet snøen
Tester
Test
ECTPV @34cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Problemet må antas å være tilstede i alle heng hvor der ligger fokksnø på skare
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vanskelig å trigge laget da det overliggende lagene er veldig harde og bundet. Men hvor disse er tynnere kan det være mulig å trigge ved mindre belastning.
Utvikling
Der er fortsatt en gradient i søylen så kantkorn vil fortsette sin utvikling og Der er varslet fortsatt kaldt noen dager fremover før det skal snu i slutten av uka. Der er ikke meldtberydelig nedbør fremover. Søylen vil bli mere ustabil i dagene som kommer og man må være obs på fjernutløsning.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Notater
Tekst
Får ikke lagt inn snøprofil. Stortemperaturgradient mellom 30 og 50 cm fra toppen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
236 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart