8 Snø observasjoner ved Nonshøa (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Gruppe
Snøskredvarslingen
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. januar 2019 kl. 21:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Dødt snødekke. Proggressivt fastere nedover
Skredaktivitet
Dato
21.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-12,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Ikkje til lite vind frå SØ
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Det er tørr snø tilgjengeleg for vind bortsett frå på dei mest utsette stadene der det er ned til skaren. På slike stader knekker skaren litt i kantkornet under.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Viser til eldre fokksnøflak, da det ikkje har kome vind som meldt her. Det skal mykje til å løyse ut dei eldre flaka med fokksnø no, men brot vil truleg komme i fokksnø heller enn mot skare
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Måneskinnstur til Nonshøa. Ikkje fareteikn i snø eller vær. Meldt vind har ikkje komme inn hit. Det er uvanlig godt oppbygd snødekke no med gradvis fastere ned mot knivfast skare. Ikkje lagdeling av betydning der eg har vært idag. Den ferskaste fokksnøen er truleg frå litt vind igår, men storleiken på flaka er små. Snøen er tilgjengeleg for vind utan på dei mest utsette plassar der det er ned til skaren. Kantkornet er ikkje aktivt, det ligg murt godt fast under stødig skare som ikkje har endra seg stort sidan fredag. På dette fjellet er det låg faregrad, men kan ikkje utelukka at det kan ha blåst meir i Sunndalsfjella, skjønt eg tviler på det.
Utvikling
Snø tilgjengeleg for vind, 10-20 cm. Overflaterim må følges med på, om det blåser istykker eller føyker ned
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Meldt vind kom ikkje, men kuling ville ha flytta bra på denne snøen
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]hDeDhDdDdDcDCreated with niViz on 2020-01-28T01:48:55

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Nonshøa
Beskrivelse
Leområde. Kupert terreng.
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1129 
Laster kart