3 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/SKJÅK).
Observert av
Albert
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. januar 2019 kl. 15:09
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snøprofil

Copyright
Albert
Kommentar
Saga står i et 8 mm tjukt kantkornlag. Små korn <1 mm. 5 cm ned er det skare.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Dette laget har stabilisert seg en del siden sist obs. i dette området.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Dette kantkornlaget ble påvist i et ØSØ-vendt heng med mye vindtransportert snø. Laget lå på 80 cm dybde. Det er derfor mulig at utbredelsen er begrenset til noen heng i stedet for mange. Dette laget er forskjellig fra tidligere påvist kantkornlag som lå direkte oppå / over skaren (observert i tregrensen her sist torsdag).
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Observasjonen i dag tok sikte på å sjekke endringer siden sist torsdag, særlig fordi det mest potente svake laget den dagen var laussnø under nysnøflak. Dette hadde nå stabilisert seg en del, men en må ta i betraktning at det er store lokale forskjeller her, både over korte avstander og små høgdeforskjeller. Konklusjonen er likevel at det ikke gir en høgere faregrad enn 2. Kantkornlaget som er påvist like over skaren ble ikke funnet på de stedene som det ble gravd nå, både like over tregrensen og høgere opp. Det er likevel ingenting ved værforhold som tilsier at det er borte. Det ble imidlertid funnet et nedsnødd kantkornlag (se bilde) som var stabilt, og det var ca 5 cm over et skarelag, her mellom P-faste fokksnølag.. Totalt sett gir de påviste skredproblemene faregrad 2. Dette holder også når en tar i betraktning at det ikke var noen faretegn her, verken drønn i snødekket, ferske skred eller fersk fokksnø. Det var kommet ca 15 cm nysnø siden sist torsdag, med godt og laust skiføre også oppe på ryggen.
Utvikling
Det er kaldt vær og lite vind nå, maks 2 m/s. Det er imidlertid nok laus snø også over tregrensen som vil gi til dels kraftig snøfokk ved sterk vind. Det er en temperaturgradient over 80 cm i snødekket fra -10,6 (i overflatesnøen) til -4,4 C (målt i kantkornlaget), og ytterligere vekst i kantkorn og begerkrystaller ved bakken kan vel forventes.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
SKJÅK
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1046 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart