8 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
21.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Lett snøfokk her. Moderat snøtransport på toppene. Snødekket er ujavnt fordelt. Lagt seg mest inn i S-Ø heng. Løs snø i skogen. Stabil oppbygging av snødekket i skogen. Over skoggrense finnes det eldre sjiktoverganger i fokksnøen, men skal stor tilleggsbelastning for å løse ut noe. Finner tenderende kantkornlag mellom gammel og nytt snødekke (kun 1mm), som ikke er fult utviklet ennå. Anses ikke som et skredproblem. se https://www.regobs.no/Registration/176859 og https://www.regobs.no/Registration/176839
Stabilitetstest
Test
CTM 20@15cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Utførte spadetest i skogrense, på 1100 og 1200 moh SØ heng. Alle testene viser middels til god stabilitet på nedføyket lag av nysnø. Ingen av testene gav utslag på kantkorn over skare.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
CTM 20@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Obstur opp til 1200 moh i SØ heng i dag. Fokksnøen virker stabil med lite spenninger selv om det finnes sjiktoverganger. Gode bindinger til gammelt snødekke. Tenderende kantkornlag, men ikke et skredproblem nå. Ingen faretegn eller skred observert. Fortsatt snø igjen for vindtransport. Klar faregrad 2 her i dag..
Utvikling
Stabilt kaldt vær vil ikke påvirke skredfaren de nestene dagene. Skal kraftig vind til for å endre skredfaren.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Vi mener faregraden er for høy i denne delen av regionen.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]he1Dd1Dc1Dd0.5DCT20 Q2CT20 Q2Created with niViz on 2020-01-26T12:46:48

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1219 
Laster kart