2 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Ut frå vindretning, vindstyrke i natt og snø tilgjengeleg så skal det vere flakskred i ø-heng som er hovudproblem. På 700 og under var det ingenting som tyda på særlig ustabilitet. Ingen sprekkdanning eller andre faretegn. ECTX og ingen klare svake lag. Q3 på alt av testar. Burde vore høgare, men pga sikkerheit så ville eg ikkje inn i bratta.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vestleg vind skal ha gitt nysnøflak i ø. Sjå resonnement i skredproblem. Fantastisk skiføre.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Så høgt som eg var i dag var det vanskeleg å konkludere med FG 3, men i ein SSU- tankegang så stemmer dette nok bra. Det er/var snø tilgjengeleg og meldt bra med vind natt til i dag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
394 
+/- nøyaktighet
20 meter
Laster kart