6 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Ein del snø tilgjengeleg, men ingen faretegn så langt som eg var-ca 700. Ingen sprekkar, drønn eller ferske skred.
Skredaktivitet
Dato
21.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Så vidt eit par str 1 laussnøskred
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindretning
Fra vest
Kommentar
Akkurat no kom det inn litt ver. Fram til no har det vore klart og vindstille
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Når det var klart og god sikt var det ingen snøtransport
Snøprofil

Copyright
Stig Løland@obskorps
Kommentar
Litt usikker på lag nr 5. Mulig beg. kanting.
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
701 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart