3 Snø observasjoner ved (Ofoten/Narvik).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
20.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Mye «sluffing» i brattheng .
Værobservasjon
Vindhastighet
2,0 m/s
Kommentar
Så og si vindstille i høyden.
Snødekke
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene. Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Det gamle snødekke derimot har et veldig tydelig ujevn fordeling- SV vendt fjellsider har relativ tynn snødekke men masse oppstikkende stein dekket av 20cm løs PP.
Copyright
Kaj@obskorps
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snøen i høyden er løs og viste ingen tegn til vind påvirkning fra de siste dagene.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Narvik
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1254 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart