11 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
God sikt, men snøen er forferdelig forurenset av skuterspor.
Skredaktivitet
Dato
20.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-11,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
3 %
Kommentar
Klart, kaldt, og stille. Lett vind overtregrensa. Nesten sol!
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Ubunden løs snø i skogen, over tregrensa mer variert: avblåst til skare/fjell, myk fokksnø og limmer med løssnø. Ikke funnet rim.
Tester
Test
CTE 6@7cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Ikke utbredt, gjelder isolerte områder med fersk innblåst nysnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Nedre høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Opp til tregrensen vurderes snøen som stabil, og morsom. Over tregrensa har det vært mer vind, og snødekket er mer variert. Det finnes områder med mye løssnø, men også avblåst, og hard+myk fokksnø. Kunne ikke finne rim, men mangler gode observasjoner fra 800m+. Les terrenget nøye, og i høyden bør folk gjøre egne grundige vurderinger.
Utvikling
Kaldt og relativt stille vær, med stabil vindretning vil bevare dagens forhold. Obs med skiftende vindretning. Kulda vil og fyre opp kantkornfabrikken, særlig der snødekket er tynt.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer godt, men usikker på om FG bør settes opp for mandag.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]deOhcDdDCreated with niViz on 2020-04-09T11:27:41


Notater
Tekst
Oppdatert varsel er godt beskrevet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
705 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart