8 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/STRANDA).
Observert av
Gustav@NVE
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
19. januar 2019 kl. 14:46
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
19.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Noen småskred går i den ferske fokksnøen i brattheng

Kommentar
Dette lille skiløperutløste skredet viser at det er litt forplantingsevne i fokksnøen
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %

Copyright
Gustav@NVE
Himmelretning
S
Tester
Test
ECTP 29@55cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Showel shear, ECT, CT, lille blokktesten, pst og deep tap ga respons i dette laget som er begynnende kantkorn under skare. Flere av testene ga også respons høyere opp på lag med nedføyket nysnø.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Kommentar
ECT i lag med begynnende kantkorn
Kommentar
Showel shear i Showel shear i lag med delvis nedbrutt/myk fokksnø
Kommentar
Showel shear i lag med smeltekant.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Er også svake bindinger i fokksnøen
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye vind og snøvær. Klassisk dag med høy faregrad. Men det var sol midt på dagen som fikk mange å glemme skredfaren å kjøre brattheng ned mot Blådalen. Det ble løst ut noen mindre skred. Ganske lett å løse ut fokksnø over nedføyket nysnø, med relativt god evne til forplanting, tilsier FG3. Lag med begynnende kantkorn under skaren er vanskelig å påvirke da det ligger relativt dypt og er beskyttet av et kraftig skarelag.
Utvikling
Snøværet fortsatte i dag, kom sikkert 10 cm snø i løpet av dagen. Dette sammen med litt vind vil nok opprettholde skredfaren på FG3 skulle jeg tro.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
13 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]M1Dh(e)0.5DOi0.5Dd0.3Dc(d)0.5Dd0.3Dc1Dd0.1Dc(d)1Dd0.5Da1.5DECTP29(1) Grenseland mel(2) Dette er begynnende kanting av smelteformer. Ligger underdet øverste skarelaget. Jeg hadde skrevet størrelse på 0,7mm(1)(2)Created with niViz on 2020-03-31T01:03:23


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
STRANDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1138 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart