4 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/STRANDA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
19.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon

Copyright
OMH@VOLUNTARY
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Snø dekket er betydelig mer fast. 40x40 bryter20-30 cm øverste lett. Tørre flaksskred mulighet. Det finnes ulikt sjikt lengre ned 40-70 cm men det går ikke så lett i brudd. Løst og dårlig binding
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 0 Ikke vurdert
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Synes Sunnmøre og Romsdalen treffe godt i sin beskrivelse. Godt jobbet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
STRANDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
955 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart