11 Snø observasjoner ved (Hardanger/Ullensvang).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
19. januar 2019 kl. 11:04
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Observerte ingen fareteikn. I tillegg til obsturen på Røldalsfjellet (Elvershei) observerte eg langs vegen frå Røldal til Rosendal. Ingen skredaktivitet å spore, men det er mogleg at evt utløyste skred er dekka av nyleg snøfall...
Skredaktivitet
Dato
19.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Lett snøvêr. Dårleg sikt.

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Betre sikt utpå dagen. nordvest vendt side
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Ikkje så godt å observere evt skredaktivitet.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Det er varierande kor mykje snø det er i terrenget. I området eg var i vekslar det mellom 40 cm og 130 cm. Det er også varierande kor hard overflata er. Der nysnøen har fått lege i fred for vinden og i leformasjonene ligg det ein del relativt ubunden snø. Enkelte plassar litt meir vindpåvirka i toppsjiktet slik at det har "flaka" seg litt. Andre plassar, typisk på rygger og høgare i terrenget er det kun tidlegare smelt/fryseskaren som er framme. Der overflata er mjuk tråkker ein typisk ned 10-30 cm med skia på beina. Utan ski går ein djupare.

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Synker nedi med skia 10-20 cm andre plasser
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
NV
Kommentar
Skare enkelte plasser
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
V
Tester
Test
ECTN 13@31cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i delvis nedføyka nysnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 18@44cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
S
Kommentar
Snøprofil på ca 1200+ moh. Fekk brudd i fokksnøen i det eg vurdere som nedføyka nysnø på to ulike plasser. Fekk ikkje brudd i det eg vurdere som byrjande kantkorn over skarelag. Når eg bryter blokka laus med spaden går blokka, men det er ingen teikn til ustabilitet utover dette der eg var.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nedføyka laussnø er problemet der eg var. Middels stabilitet. Varierande utbreiing då vinden har jobba forskjellig i terrenget.
Utvikling
Med omsyn til venta vêr, så vil nok skredfaren avta noko, men det vil vere lurt å følgje med utviklinga av kantkorn over skarelag. Der eg var i dag, var ikkje dette spesielt godt utvikla, men byrjande.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Dei stemmer godt med det området eg var i.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]iDC1Dd0.3Dc0.5Dd0.3Dc0.5Dd0.3DaD(1) Stort sett nysnø/delvis nedbrutt, men med innslag av littrunding/vindtransportert i toppen.(2) Det eg vurdere som byrjande kantkorndannelse over skarelag.Ser spor etter kant og striper, men ikkje veldig utvikla. (1)(2)Created with niViz on 2020-03-31T11:29:42

Kommentar
Innslag av avrunda korn i toppen av nysnøen. Islaget nedst er betonghardt, iallfall der eg var. Eg gravde ikkje lenger ned enn ca 20 cm i dette.

Notater
Tekst
Var ein tur i skitrekket i Røldal etterpå. Ser ein del spor i sør og søraustvendte brattsider, men ingenting teikn på at det har løsna.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
Ullensvang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1315 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart