8 Snø observasjoner ved (Ofoten/Narvik).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
19.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
3 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Tynn men tydelig lag med små (<1mm) kantkorn krystaller mellom PPrm (fra 10.01) og gammel smelteomvandlet snødekke.

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snødekke på 500moh. FC lag tydeliggjort på bilde
Snøprofil

Copyright
Kaj@obskorps
Tester
Test
ECTP 7@33cm
Kommentar
I kantkorn krystaller (<1mm) mellom PPrm (fra 10.01) og gammel smelteomvandlet snødekke.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 7@33cm
Kommentar
i FC
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Det forventes generelt str.1 skred på dette lag, men i område som har samlet mer snø de siste 24t. kan det være mulig med str.2.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Mye tørr løs snø i terreng.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Dagens obstur gikk bare til 500moh i kystnærstrøk. Problem med nedføyket nysnø regnes å være mer relevant høyere opp i terreng hvor vinden har vært sterkere (10m/s fra S på Fagernesfjellet under natt til lørdag har nok transportert litt snø inn i N vendt leheng). Det ble observert litt kantkorn rundt skarelag, dette lag ga resultat på stabilitetstester, men krystallene er fortsatt små og det virker som det er «isolert» litt av overliggende skare. Dette lag er nok ikke særlig "aktiv" for tiden, men det er ikke så mange observasjoner tilknyttet det så man bør viser varsomhet i område med tynn snødekke.
Utvikling
Snøbyger imorgen vil nok ikke være nok til å endre faregrad. Men dersom vinden øker finnes det nå mye snø tilgjengelig for vind transport.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]Me0.5rcaECTP7(1) fra 10.01.19(1)Created with niViz on 2020-08-13T07:14:19


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Narvik
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
493 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart