7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: På tynt snødekke i kantkornlag under skare ved bakken.
Skredaktivitet
Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke i dag, men rester etter flere str 1 og 2 skred i østlig sektor. De løsnet sannsynligvis i går og var delvis nedføyka.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-9,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
50 %
Kommentar
Kaldt og klart i dag, betraktelig mindre vind enn i går. Nesten ikke synlig snøtransport, kun litt fra noen topper.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Mot vest.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Vestvendt terreng er preget av vind og er noen steder avblåst. Snøen har flytta seg til østvendte leområder. Kun skjerma terreng har ubundet snø. Betydelige mengder snø ble flytta på i går og vindtegn og småskavler preger snøoverflaten. Toppskavler har også bygd seg opp. Fokksnøen har hardna til og stabilisert seg ganske godt siden i går når vinden stod på som verst.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Skavler og relativt store mengder vindtransportert snø i østvendte leområder.
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Typisk for flatere terreng/ litt vestvendt terreng.
Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Brudd i kantkornlag ved bakken på relativt tynt snødekke. Testa også fokksnø i leområder med opp til flere meter snø og her skulle det stor tb for å skape sprekker/brudd i fokksnø.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Fokksnøen er i ferd med å stabilisere seg og tb vil per nå være mellom liten og stor.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Gjelder spesielt på tynt snødekke. Fikk to tydelige drønn på tynt snødekke der det lå en halvmeter fokksnø over. Det svake laget er tykt så jeg er i tvil om hvor potent det er. I det gamle snødekket er det flere kantkornlag og skarelag som nå, i alle fall på tynt snødekke, er i ferd med å bli et tjukt kantkornlag. Mulig i enkelte leområder med mye fokksnø at enkelte skred kan bli str. 2,5/3
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vindtransportert snø fra i går er i ferd med å stabilisere seg, men det er flere tydelige sjiktoverganger med nedføyka løssnø som svake lag. Kantkornlag finnes i alle himmelretninger, men er først et skredproblem der det finnes nylig innblåst snø over, altså i østvendte leområder. Vær oppmerksom på terreng som har fått sidelasting. I overgangene mellom tykt og tynt snødekke kan kantkornlag påvirkes og utløse skred i fokksnø.
Utvikling
Stabilisering av fokksnø. Svekkelse av kantkorn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Kantkornlag bør inn i varselet igjen da det er aktualisert når fokksnø har kommet på toppen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1518 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart