12 Snø observasjoner ved Vardtinden (Lyngen/TROMSØ).
Observert av
Andreas@TFFK
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
18. januar 2019 kl. 11:56
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Stabilitetstest
Test
ECTP 30@90cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
CTH 25@90cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Over en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
4 - Svært store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Kantkornlag under skarelag og nesten ved bakken.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Hadde ingen faretegn eller oppsprekking i den til dels bundene fokksnøen. Men fikk utløst et lag av kantkorn nær bakken på ECT, se profil. Det skal imidlertid mye kraft til å løse ut dette lag som ligger under tre skarelag og generell dypt. Antar at det var dette lag som gikk i brudd da det ble løst ut et størrelse 3-4 skred med Daisybell i Holmbuktura på mandagen. Det løsenet neste helt med bakken.
Utvikling
Mye løssnø tilgjengelig som ved vindøking fort kan skap problem med ustabil fokksnø. Jeg tror også det ligger et vedvarende lag av kantkorn nært bakken, men at det skal veldig mye til for å løse ut.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]eOhde(A)Ohde(A)Ohc(d)CT25 Q3ECTP30(1) ECTP30@90Q3 ( Fikk først bare brudd på CT men også på ECTnår jeg tok bort snø. Bryter langs hele 90cm. Ikke lett ogglatt.(1)Created with niViz on 2020-02-23T02:30:22Kommentar
kantkorn i lag med brudd
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Vardtinden
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
728 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart