15 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/STRANDA).
Observert av
Gustav@NVE
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
18. januar 2019 kl. 12:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Sprekker dannes i myke nysnøflak i skoggrensen. Lett å løse ut små skred.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 800 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Myke flak i skoggrensen.God sikt, så kun et par veldig små heng som hadde gått.

Kommentar
Sprekker i 4F snø i skoggrensen, myke flak
Kommentar
Skikuttet et lite heng. Bedømte det var innafor ettersom skredproblemet var myke flak. Sklei ut veldig enkelt. Minimal pålagring for å løse ut skred i størrelse sluff til 1. Tilnærmet umulig å løse ut noe større i denne snøen. Men kanskje hvis det er litt mer vindpåvirket.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,30 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
40 %
Kommentar
Oppklarende kaldt vær I dag etter mye snø i går. Lite vind og ingen vindtransport i dag

Copyright
Gustav@NVE
Himmelretning
SV
Copyright
Gustav@NVE
Himmelretning
SV
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Svært mye tørr løssnø i skogen. Danner sprekker og myke flak i skoggrensen. Mer vindpåvirket over skoggrensen der nedføyket nysnø og fokksnø blir hovedskredproblem. Kantkornlaget bedømmes lite potent enn så lenge. Totalt 4 skredproblemer: nysnøflak, nedføyket nysnø, fokksnø og kantkorn. Jeg hadde satt nysnøflak og nedføyket nysnø eller fokksnø som hovedproblemer.

Kommentar
Stort sett godt med snø i terrenget men noen rabber og rygger er fortsatt bare
Stabilitetstest
Test
CTM 12@30cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Gikk på fokksnøovergang midt i fokksnøpakken
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 22@44cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Nedføyka nysnø
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 800 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Myke flak i skoggrensen som er svært lette å løse ut
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vi har totalt 4 skredproblem, noe som kan trekke opp faregraden; nysnøflak rundt skoggrensen, nedføyket nysnø over skoggrensen, fokksnøoverganger over skoggrensen og kantkorn i høyden. Det gikk naturlig utløste skred i går noe som tilsier FG3, i dag har vinden roet seg og snøen stabiliseres. Men temperaturen i snødekket er lav og stabiliseringen vil ta litt tid. Ut fra det jeg observerte vil jeg si FG2 men det er mulig det finnes større fokksnøflak som kan stabiliseres langsomt noen plasser.
Utvikling
I morgen er det ventet frisk bris og liten kuling i fjellet, noe som vil gi FG3 igjen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Dagens varsel er bra, sett over hele regionen og med tanke på gårsdagens skred i Geiranger vil jeg si det er riktig med FG3 i dag. I morgen blir det i hvert fall FG3.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
14 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]M1De1DM1Dd0.5Dc1Dd0.5Dc1Dd0.5Dc1Dd0.5Da2DCT12 Q2ECTP22Created with niViz on 2020-02-20T06:29:16

Kommentar
Her har vi 3 skredproblem: Nedføyket nysnø, fokksnøoverganger og kantkorn. Kantkornlaget er begynnende kant fra smeltekorn.


Kommentar
PST 55 END på smeltekant (90cm)
Kommentar
PST58 End på nedføyket nysnø (44cm)
Kommentar
ECTP på nedføyket nysnø (44 cm)
Kommentar
Smeltekant
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
STRANDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
968 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart