10 Snø observasjoner ved oppdal vangshøa (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Gruppe
Snøskredvarslingen
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
18. januar 2019 kl. 14:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Store mengder fersk fokksnø
Stort snøfall
20- 30 cm siste døgn
Drønn i snøen
Få/ lite drønn i fokksnø. Eit drønn i kantkorn på tynt dekke
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Observert i svært bratt. Ellers rolig. Lite/ ikkje skiløperutløste skred sjølv i svært bratt (heiskjøring)
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-9,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Bygevær med god sikt i mellom
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Meir snøfokk i byger, mindre mellom byger
Stabilitetstest
Test
ECTN 25@35cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
God stabilitet i fokksnø, og ned mot skaren. Da eg gikk frå gropa drønna det i kantkornet like ved, på tynnare snødekke
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Skredproblemet er i alle heng med fersk fokksnø, men det skal opp i svært bratt før det løysast ut. Forholdsvis gode bindingar
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fortsatt mykje ny nedbør, og som sedvanlig mykje vind i byger. 20- 25 cm siste døgn. Forholdsvis kaldt i høgda (-9grader) så stabiliseringsprosessar tek noko tid. Men lite drønn og få teikn på ustabilitet generelt i fokksnø. Eit drønn i omtala kantkorn på tynt snødekke, men vil avvente med å kalle det skredproblem. Det er store mengder fokksnø i leområder etter siste dagars vind og nedbør, men mykje tyder på at det er godt stabilisert under den sist nedkomme fokksnøen. Det er gode bindingar mot gammelsnø, og skarelag er bærande ned mot kantkorn, som er godt utvikla under skare,. Følger med på det.
Utvikling
Kantornutvikling går sin gang, fokksnø gradvis stabilisering.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
5 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]eDiDeDhDdDdDdDcDECTN25Created with niViz on 2020-02-17T04:05:48

Kommentar
God binding, ikkje påvirking ned til kantkornlag under skare. Tempforskjell er stor nok til kantkornutvikling

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
oppdal vangshøa
Beskrivelse
SØ vendt og N. Store henteområder
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1306 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart