10 Snø observasjoner ved (Hardanger/ODDA).
Observert av
Njål@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
18. januar 2019 kl. 13:51
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Hadde forholdsvis god sikt inn i mange fjellsider som vender mot øst. Ikke observert skred, men noe mindre skavldanning mot øst.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Begynte å snø ca klokken 13. S-1, altså ca 3 cm nå klokken 15:37.
Snøprofil

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Blått termometer viser løst lag med smelteformer
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Ø
Kommentar
Sjikt av nysnø innad i fokksnøen som mulige skredproblem. Svakt lag markert som smelteformer er på vei mot kant. Kan kanskje ane noen striper, men ikke tydelige kanter. Ligger dypt i snødekket, og gir ikke tilsvar på repetert ECT.
Copyright
Njål@SVV
Himmelretning
N
Stabilitetstest
Test
ECTX
Kommentar
Repetert.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Ø
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Over Kvamskogen var det kommet ca 4 cm nysnø i dag klokken 07:30. Langs Hardangerfjorden var det fra 0 til 2 cm nysnø. Fra ca 400 m o.h. øker snødybden på fra ca 5 cm til ca 20 cm ved 600 m o.h. Smelte/frys skaren fra onsdag forsvant brått ved ca 600 m o.h. Fra ca 600 m o.h. øker snødybden på til i snitt 50 cm ved 1060 m o.h. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget, og det er fjellsider og terrengformasjoner som vender mot sørøst som her mest snø. En god del løs snø tilgjengelig for transport (15 -20 cm) fra ca 600 m o.h., og opp til ca 1060 m o.h. Desverre er det en del skulte steiner som riper skiene. Fokksnø ble undersøkt for reaksjon i ca 10 mindre testheng, fokksnøen er vanskelig å løse ut, og det blir bare skiens lengde som triller litt ned. Snøresponsen samsvarer godt med observasjoner i profil som viser løsere lag med nysnø innad i fokksnøen. I toppen av det gamle snødekket er det et lag med smelteformer som er løse. De er på vei mot kant, men ligger dypt i snødekket, og er altså ikke ferdig utviklet på
Utvikling
ca 1060 m o.h. Ikke forplantning eller brudd i dette laget ved repetert ECT. Det kan være at høyereliggende områder har mer utviklet kant. Det ble ikke observert skred hverken langs fjorden, eller i fjellet. Snødekkeresponsen kombinert med snødekkets oppbygging stemmer overens med en faregrad 2 i utsatt sektor mot sørøst. Kant vil kunne utvikle seg i snødekket, og nysnø som svakt lag vil stabilisere seg ytterligere. Fint skiføre bortsett fra skjulte steiner..
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Snøværet som er meldt kan forklare at vi skal opp på FG 3. Lokalt forventes det ikke at faregraden overstiger 2, med mindre det blir sterk nok vind til å frakte mye snø.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Nordvestvendt fjellside
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Sørøstvendt fjellside
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Kommentar
Mot vest og Sørfjorden ca 700 m o.h.
Snøprofil

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
ODDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1060 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart