2 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/Fjord).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon

Copyright
OMH@VOLUNTARY
Copyright
OMH@VOLUNTARY
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
Fjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
613 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart