10 Snø observasjoner ved (Hardanger/SAUDA).
Observert av
ÅgeMidthun@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
18. januar 2019 kl. 12:54
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
I dette området ses ingen åpenbare faretegn - hverken på stedet eller i brattere tilgrensende områder. Oppsprekkende flak helt lokalt rundt skia, men ikke skytende sprekker som observert i naboterrenget i går. Antar fokksnøflakene som ble dannet i S-sektor i har relativt liten utbredelse pga begrenset mengde snøtransport. Siden i går har det imidlertid kommet 3-5 cm lett nysnø, og utover dagen har det fortsatt å snø.

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Kommentar
Nysnø på toppen av sprø mildværsskare med nedbrutt nysnø under.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,60 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Snødekke

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
Snøprofil

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
S
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
Stabilitetstest
Test
ECTPV @12cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Gikk til brudd ved frigjøring av blokk. Per i dag ikke et skredproblem, men dette er kanskje "morgendagens" svake lag. Med mer snø i vente, muligens litt vind og så en kuldeperiode. Blir interessant å følge med på...
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 13@37cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Får ikke brudd med forplantning. Ligger et tjukt lag med nedføyka nysnø her fremdeles etter dagers vær-eventer. Antar det skal noe til å påvirke dette laget, men på konvekser kan laget være høyere oppe i snødekket og lettere å påvirke. På teststedet virker det svake laget å være godt ivaretatt mellom to harde lag.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Har ikke så mye høyereliggende terreng å komme kjapt til, så det blir med obs fra dette 900meters-beltet. Her er det nedføyket nysnø et par steder i snødekket som utgjør potensielt skredproblem. Det øverste har enda ikke et flak over, så det er svært begrenset som problem, men dette kan snu raskt avhengig av værtype.
Utvikling
Skredproblemet virker ikke direkte lett å løse ut, men vil heller ikke si vanskelig å løse ut. Holder meg på lett, likevel - men få skred. Altså sannsynlighet B i matrisen og potensiale for str 2 skred. Ender da på en faregrad 2, som nok er preget av at jeg har observert i litt lavereliggende terreng.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Ser det ligger en fg 3 forventet, og med signaler om kantkorndannelse høyere og lenger inn i regionen så er nok ikke det uriktig.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
7 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(L)1 - 1.5Md0.5Dz(d)0.5c1Did0.3DMDd0.5Dc1DOha1DECTN13ECTPV(2) Under dette ligger den "gamle snøpakken". Merker meg at det er fuktig her. Ellers ikke interessant å grave dypere ned mot bakken.(1) Litt usikker på hva dette laget var. Men hadde ikke så stor relevans ift testresultat.(2)(1)Created with niViz on 2020-02-17T02:47:36


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
916 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart