7 Snø observasjoner ved Fagerfjell (Lyngen/TROMSØ).
Observert av
magnush@met
Gruppe
Snøskredvarslingen
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
18. januar 2019 kl. 11:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Dårlig sikt førte til at vi ikkje fikk sett oss ordentlig om i terrenget rundt oss etter skredaktivitet.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Generelt ca. 15 cm løssnø tilgjengelig for vindtransport. Snøen er lite vindpåvirket.
Stabilitetstest
Test
ECTN 18@28cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vi fant ikkje nokon svake lag i snøen på observasjonsturen. Vi gravde ein ekstra snøprofil 850 moh, og fant ikkje kantkorn. Skarelaget var tilstede også ved denne høgda, men var tynt nok til å slå staven igjennom. Snøen på overflata er generelt laus og ubunden heilt til topps.
Utvikling
Mykje laus nysnø er tilgjengelig for transport, og kan fort bli eit problem med meir vind.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
På dagens tur fant me ikkje noko som tilsa meir enn faregrad 1, men innad i regionen er det nok riktig med faregrad 2.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]h1Md0.3DiDd0.3DOhDd0.3Da1DECTN18Created with niViz on 2020-02-17T02:04:52

Kommentar
Profilen vart lagd i skoggrensa, ca. 400 moh.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Fagerfjell
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
440 
Laster kart