6 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/KÅFJORD).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
18. januar 2019 kl. 11:58
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snødekke i høyden ligger snø ujevnt fordelt i terrenget. Avblåst og gammel skarelag etter siste mildvær i forrige uke over rygger. Mildværet har gått i to runder men vært kortvarig. Dannet to tynne skarelag i snødekket. Steder hvor snødekket er tynt er det utviklet lag med kantkorn. Stor temperaturgradient (6 grader på 13 cm). Men utbredelse og evne til forplantning virker å være svært begrenset. Fokksnøflak i leformasjoner virker å ha stabilisert seg godt.

Copyright
jan arild@obskorps
Kommentar
Avblåst over rygger og snø ligg ujevnt fordelt i terreng. Bildet fra Lilledalen ved Giilavarre
Snøprofil

Copyright
jan arild@obskorps
Copyright
jan arild@obskorps
Kommentar
5 cm F nysnø/ 1cm P MF/ 6 cm 4F RG/ 1 cm p MF/ 5 cm F-4F begynnende kantkorn/ 30 cm 1F-p gammel smelteomvandlet snødekke. Profil tatt over konveks NV brattheng på 800 moh
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøflak har stabilisert seg godt. Lite ubundet snø tilgjengelig til vindtransport som kan gi økning i skredfaren.
Utvikling
Skal mye nedbør og vind for at skredfaren skal øke til betydelig.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
KÅFJORD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
850 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart