10 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
18.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-18,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
0 %
Kommentar
Kaldt og klart
Snødekke
Kommentar
Lokalt i Longyeardalen er Snødekket fortsatt sterkt preget av vinden forrige torsdag. Men noe fokksnø har det siste døgnet lagt seg opp i lesider. Ellers er det for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. Får ingen tegn til kantkorn som lar seg påvirke i snødekket. Men den er der over skaren og har utviklet seg til store krystaller.

Himmelretning
SV
Kommentar
Fokksnø i noen lesider eller skare og is
Tester
Test
ECTP 14@11cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
4 - Svært store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Lokalt virker forholdene stabile med relativt lite pålastning av ny fokksnø det siste døgnet. Det er lite snø i kjente skredbaner i Longyeardalen.
Utvikling
Ser ut til å holde seg stabilt
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Teksten er god. Men muligens vurdere for lørdag å legge inn fokksnøproblem i Østlig og nordlig sektor, og evt slå kantkornlaga sammen til et skredproblem for de neste dagene. Til fokksnøen har stabilisert seg.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-30-25-20-15-10-50Temperature [°C]he2 - 3dydECTP14Created with niViz on 2020-07-12T09:50:43


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
149 
Laster kart