8 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/Valle).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
17.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
0 %
Kommentar
Kom ca. 15 cm snø i går. Temp gått fra rundt 0 i går til -10 tidligere på dagen i dag.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Observerer småskavler som bygger seg opp mot sørlig og sørøstlig sektor.
Snøprofil

Copyright
jone@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Øverste lag kant er begynnende kantkorn. Nederste lag skare er 3-4 stk. 1-2 cm tykke skarelag fra mildværsperioder tidligere i vinter. Nederste kantkornlag hadde varierende tykkelse mellom 5-15 cm.
Tester
Test
@0cm
Kommentar
Lille blokktest. Ikke mulig å påvirke kantkornlag. Skaren over er hard og bærende.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Gammel snø er meget hard og bærende, men lite snø i denne del av regionen har gitt gode forhold for utvikling av kantkorn. Det skal svært mye til å påvirke svake lag i snøen nå. Siste snøfall kom i går. Denne er tilgjengelig for transport, løs og tørr fra 800-900 moh. Over 900 moh. er den noe mer vindpåvirket og flaker seg i 1-2 cm tykke flak.
Utvikling
Værvarsel på kort og lang sikt melder om kaldt og delvis klart vær, og ingen nedbør. Med en snødybde på rundt 50 cm og T-gradient på 20-30 grader/meter må man være obs på videre utvikling av kantkornlagene.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Fokksnøproblem er ikke observert her jeg er.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
Valle
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
937 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart