9 Snø observasjoner ved (Lyngen/TROMSØ).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Generelt 15-20 cm tilgjengelig snø for transport. Gjelder nok store deler av regionen, fortsatt mye snø tilgjengelig også på normalt vindutsatte plasser.

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
N
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Skredaktivitet
Dato
16.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt i dag. Ikke sett noe som kan ha kommet etter uværet i helga

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Mot s
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Mot N
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
0,0 m/s
Kommentar
-7 grader. -10 i snøoverflata. Vindstille også på toppen
Snødekke
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Generelt består snøoverflaten av løssnø som er tilgjengelig for transport. Det er et skarelag under denne, 10-30 cm dyp, opp til 900 moh (gikk ikke høyere i dag). På 600 og 750 var det to skarelag i snøpakka, ca 50 cm dyp. Fant ikke det på 900. Det er antydning til kantkorn rundt det øverste skarelaget på 600 moh, men de er små og veldig lite utvikla. Generelt fremstår fokksnøen som godt stabilisert. Har ikke sett store gradienter rundt skarelag (maks 0.7grad/10cm). Tror derfor ikke det er groforhold for kantkorn her.

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Profil 750
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Skare 15 cm dyp @900 moh
Snøprofil

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Snøprofil 900 moh. Nysnø i snøpakka representerer nedføyka løs nysnø, om nå er ganske omvandlet.
Stabilitetstest
Test
@0cm
Stabilitet
God
Kommentar
Lille blokktest på 600, 750 og 900 moh. Alle behøvde stor belastning, og gikk ikke lett i brudd. 750 moh q2 brudd (nedføyka snø), men fremstod som veldig godt bundet.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Generelt fremstår dette skredproblemet som veldig stabilt der vi har vært i dag. Stor belastning på lille blokktest, og ingen tegn på spenninger i snødekket. Har vanskelig for å tro at det kan gå stort (>2) der vi har gått i dag. Snødekket fremstår som overraskende stabilt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredproblemet som utgjør størst fare per nå er fokksnø. Det kan gå skred i fokksnøen enkelte plasser, og vær obs på lokale forskjeller.
Utvikling
Ytterligere stabilisering ved rolig vær. Observasjonene våre i dag tyder ikke på at det er spesielle vekstforhold for kantkorn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Vi har gått på et beskytta sted i dag, så det kan være regionale forskjeller vi ikke fanga opp. Vi opplevde snødekket som svært stabilt i dag, og har tatt høyde for litt regionale variasjoner i skredproblemet.
Notater
Tekst
Kommentarer til varselet: I skredfarevurdering: er det rett at det skal stå at kaldt vær stabiliserer fokksnøen? Kanskje menes noe annet, men det var mulig å misforstå. Synes snødekkehistorikken er litt rotete, med noen gjentagelser. Den kunne med fordel ha blitt ryddet litt opp i. Ellers spot on varsel (for 17/1) etter min mening.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
900 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart