13 Snø observasjoner ved (Hardanger/SAUDA).
Observert av
ÅgeMidthun@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
16. januar 2019 kl. 12:21
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Observerer mye vann i snøen, men det er ikke store snømengder under 800 moh som beskrevet i varselet. Over 800 moh ses et vannsjikt/opphopning av vann under de øverste 5 cm av snøoverflaten.
Skredaktivitet
Dato
16.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Enkelte små rutsjeskred i tilknytning til brattheng/klippefremspring. Ingenting av betydning.
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Våt og ruskete vær. Noen haglbyger innimellom. Ellers ingen vindtransport her.
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøgrense
1000 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Svært variabelt snødekke og vanskelig å si noen om snødybde. Alt fra 30 cm ved 600 moh. Opp til 1 meter og noen steder 2m i leheng over 800 moh. I dag tidlig var det nysnø helt ned til fjorden, men utover dagen mildnet det og det var regn helt opp til observasjonspunktet. Overflaten her var for fuktig til snøfokk, men høyere opp er det muligens tørrere snødekke som transporteres av vinden. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å bedømme. Våt snø og innsynk til kne/lår når man gikk av skia.
Stabilitetstest
Test
ECTN 11@30cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 11@52cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Får brudd med forplantning. Når man løfter av overliggende blokk, så sprekker snøblokka, så overliggende flak er ganske mykt. Ikke større enn størrelse 2 skred forventes. Forholdene tilsier også relativt rask stabilisering i dette svake sjiktet.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
To problemer i dagens varsel. Våte løssnøskred under 800 moh. Dette ser man ingen tegn til eller anser som en reell fare i denne delen av regionen, da det er for lite snø her. Nedføyka lag med nysnø finner vi og får utslag på både lille blokktest og ECT.
Utvikling
Det meldes kaldere vær og ingen nedbør. Dette vil gjøre at vannet dreneres/absorberes og antakelig forsvinner som problem. De svake sjiktovergangene som ble avdekket forventes å stabiliseres raskt med den temperaturprofilen som er i snøen.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
I forhold til skredproblem flakskred, så treffer varselet bra. Dagens obstur var nok i nedre del ift. å finne dette, men vi hadde klar indikasjon på at det er flak på et svakt lag/sjikt til stede og vi kan anta at det også vil være det høyere oppe. Der vil også flakene være hardere og dette tilsier mulige str. 3 skred. Dersom det er tørrere snø i høyden vil det også være mer snø tilgjengelig for transport og pålagring. Konkluderer derfor med en snill 3-er på skrefareskalaen.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
7 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI200150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hOhDdDcDdDdDhVhWECTP11ECTN11Created with niViz on 2020-02-17T08:18:53Kommentar
Opphopning av vann i snødekket.
Kommentar
Nærbilde av ETP11@50cm Q2
Kommentar
ETC med antydning til det våte overliggende laget, samt brudd uten forplantning midterst, og brudd med forplantning @50 cm. Visers svakt på bildet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
906 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart