8 Snø observasjoner ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-23,00 °C
Kommentar
Kald og klar vinterettermiddag. siste par dager har det vært synkende temperaturer, og lite vind, stort sett ingen nedbør. Idag omtrent vindstille på 670moh, - 23 ved parkeringa ved veien.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
i skogen 5-10cm løs ubundet snø på den harde pakken dannet etter mildværet forrige uke. over skogen har det vært litt vind i begynnelsen av uken så det er noe avblåst mlldværsskare på rygger og knauser, i terrengformasjoner hvor vinden ikke har tatt tak er det fin kjøresnø, men vi har også i østvendte lesider tynne fokksnflak over nedføyket snø.
Stabilitetstest
Test
CTV @3cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
CTM 14@51cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
det er blitt dannet tynne fokksnøflak i østvendte lesider, lave temperaturer gjør at stabilisering kan ta noe tid.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøpakken virker stabil opp til 670moh hvor jeg snudde idag, men det er dannet fokksnøflak i østvendte sider, disse kan løses ut av skiløper med liten tilyegglast. ettersom det er lave temperaturer vil det ta litt tid før disse flakene stabiliseres. Ser også at her har det begynt å skje ting i snødekket over og under romjuls skare. Under skarelag er det nå et lag med kantkornet snø, som det gikk til brudd i i CT. Dette laget utgjør nå ingen trussel da det ligger under to tykke kompakte skarelag og er vanskelig å påvirke nå (ikke aktivt). Over skarelag, her fant jeg idag begynnende kantkorn. Dette laget tror jeg at jeg må følge med på i tiden fremover. Det gikk ikke til brudd i CT i dette laget, så anser det pr i dag som ikke aktivt.
Utvikling
Kalde klare netter med lite vind vil gjøre at det vil dannes overflaterim, dette kan bli et problem dersom det snør ned. Kaldt vær gjør at vi får stor gradient i snødekket, og det vil være gode muligheter for gode forhold for å utvikle kantkorn
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
FG og skredproblem stemmer bra
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
7 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]e1WheOhdOhxcDDDCT14 Q2CT0 Q3Created with niViz on 2020-02-25T01:51:15


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
611 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart