7 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Sogndal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Ferske sprekker i fersk innblåst snø. Østvendt. Tråkker lett ut skaveler uten understøtte.
Fersk vindtransportert snø
Vind fra vestlig kant har fraktet betydelig mengder snø inn i øst.
Stort snøfall
Har kommet betydelig mengder nysnø på kort tid.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Flaket mangler støtte under Fra samme området 930moh
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Liten skavel Fra ca 930mho
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Kutta understøtten dette på ca 800moh
Skredaktivitet
Dato
15.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Mørkt
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
60 %
Kommentar
Temp målt på 935moh nå i kveld. Ingen vind, men blåste bra før i dag fra vestlig kant. Tempen ved fjorden har ligget rundt 0 grader, men også vært på pluss siden. -2 nå kl 00.00. Noen skyer forsvant og temp sank noe.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Veldig vanskelig å måle nysnø, men i følge skisenteret er snødybde nå på 750moh, 121cm og det er snødd 60cm siste 48 timer. Og kan stemme det ja. Det er snø til fjorden. Men som vanlig så stiger snødybde med høyde over havet. Snødekke er svært ujevnt fordelt i høyfjellet. Alt fra 0- 20cm i Lo vest på 900moh til flere meter i Le øst. Gravd profil feks på et sted med ikke super mye innblåst, men selv der var det 200cm snø. Det er skare i de områder som er avblåst, fin hvit snø i le områder. Fokksnøen har svært ulik fasthet. Alt fra løst til blyant hard. Løsere i skogen, men vinden har også laget myke flak i åpne områder i skogen. Sikkelig brøyte føre der vinden ikke har pakket snøen. Der jeg gravde nå i kveld på 935moh. Synker ski ned 20-30cm, mens beina 60-70cm. Dette bar på en liten kul formasjon i terrenget østvendt, 200cm snødybde.

Kommentar
Før helgen var det bart i Sogndal Sentrum. Må nå ligger det snø der.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Nysnø og prepping i skibakken. Rykte sier den skal åpne på Onsdag her i Rindabotn.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Innblåst liten skavel i øst. Disse sprekker lett opp.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Vind fra venstre mot høyre. Fra vest til øst, en liten vindhale
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Innblåst må man brøyte
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Lo side er avblåst kun ca 20cm snø. Tynt skare lag, porøst så smelteformer og kantkorn, løse.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Fersk snø store mengder har blåst inn i le. Vil stabiliseres relativt fort. Når det slutter og snø/blåse.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Har vært bortreist noen dager, og hodelykt tur i kveld gir noe begrenset oversikt. Stort snøfall i kombinasjon med sterk vind fra vestlig kant. Har gjort at snødekke er svært ujevnt fordel. Der er avblåst og ned til denne 7.Jan skaren i vest, mens i øst er det betydelige mengder med innblåst. I følge skisenterets målinger har det kommet 60cm siste 48 timer. Vinden har laget en variert meny av hardhet på fokksnøen. I skjerma skog kan du finne løs, men vinden har også laget myke flak godt ned i åpen skog. I høyfjellet er det gradvis hardere, kun til 935moh nå i kveld og myke flak der men stedvis også hardere flak. Ordentlig høyfjell finner du nok blyant snø.
Utvikling
Skredfaren er synkende utover uken, men mer snø og vind meldt, de nærmeste dager. Holder faregraden på samme nivå, Tirsdag og Onsdag. Så går det gradvis nedover når snø og vind gir seg. Men så lenge det lastes inn i le områder, så holdes den på samme nivå. Den går trolig ned til fg 2 på Torsdag/Fredag/Lørdag. Men får følge med.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det har blåst ned i skogen også, så man får flak snø noe lavere enn varslet høyde.
Snøprofil


Fotograf
Siggen
Copyright
Siggen
Himmelretning
Ø
Kommentar
-7.5 i lufta ingen vind, men blåst kraftig tidligere i dag. Øst vendt. Kantkorna i dekke er veldig små tipper rundt 0.5mm 200cm snø gravd til bakken. Liten kul formasjon ikke super lasta heng. Så det har trolig blåst inn store mengder i heng som samler snø. Fastheten på den øverste snø vil variere veldig i høyfjellet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
942 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart