9 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
14.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
-18,70 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
0 %
Snødekke
Total snødybde
45 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Snødekket er sterkt preget av vinden forrige torsdag. Nordsiden opp mot Platåfjellet er for det meste avblåst ned til mildværsskare fra desember. I mer skjerma omrpder ligger flakk med hard fokksnø over og i enda mer skjerma omeråder finner jeg noe løssnø på toppen. Ser ut til å være et kantkornlag under utvikling under fokksnølag finner også godt utvikla kantkorn i tilknytning til mildværsskaren. ingen fokksnøproblem observert på denne turen

Himmelretning
Ø
Kommentar
Toppskavl over Kirkegårdsremnna. mest som en referanse til seinere.
Himmelretning
N
Kommentar
Snødekket i mer skjerma områder
Himmelretning
NV
Kommentar
Snødekket på toppen av Platåfjellet
Himmelretning
N
Kommentar
Snødekket i nordsiden der vinden har tatt kraftig - skare
Copyright
Sigmund@obskorps
Himmelretning
N
Tester
Test
ECTPV @10cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
Bruddet gikk når jeg sagde bak. Men laget over er fast.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 23@28cm Q1
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Himmelretning
N
Kommentar
ECT
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Ser ut til Å være et kantkornlag under fokksnøen der det finnes fokksnøflak. Overliggende fokksnøen er svært fast og bærende. Dette laget gikk lett til brudd ved ECT, men jeg får ingen faretegn fra dette laget på turen. antar det skyldes det harde og bærende fokksnøflaket over.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Kantkorn underskare - laget har vært lenge i snødekket og her er kantkorna godt utviklet. Men enten er det kun skare over eller så er dette kantkornlaget dekket med beinhard fokksnø. Derfor vanskelig å løse ut
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Dette er en vurdering for Longyeardalen. Jeg obeserverte ingen fokksnøproblem på denne obsturen. det finnes kantkorn i snødekket men slik forholdene er nå er den enten vanskelig å påvirke eller det er lite snø i overliggende flak. forholdene virker stabile.
Utvikling
Følg med på kantkornutvikling i det kalde været som vi har nå
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Jeg fant ikke noe fokksnøproblem på denne turen og mener det kan være representativt også for regionen. kantkornproblemet kan i hovedsak være i Vestlig sektor. I Østligsektor virker snødekket å være avblåst ned til skaren. I skjerma sidedaler i N-S retning kan det nok være noe snø igjen, ref Kjetil sin obs på lørdag.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
5 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-30-25-20-15-10-50Temperature [°C]de2 - 3Ldz(x)1dDECTP23ECTPVCreated with niViz on 2020-08-10T09:27:21


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
419 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart