8 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/LAVANGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
14.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-12,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
30 %
Kommentar
Kaldere og klarere vær.

Copyright
Marius@obskorps
Kommentar
Bilde av Høgtind. Mot S.
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Det har blåst mye før og i helgen. En del variasjon i snøoverflaten, fra helt ubunden til fokksnø (myk) og tidvis et tynt skarelag (dette er å finne til i alle fall 1100moh).

Copyright
Marius@obskorps
Kommentar
Tatt på ca. 1100moh mot v-sv. Læigas og Høgtind til venstre i bildet.
Copyright
Marius@obskorps
Kommentar
Sølvfjellet, Lavangen kommune. Tatt på 1000moh mot NV. Tydelige vindtegn fra helgens vind. Vindyner og vindskavler.
Snøprofil

Copyright
Marius@obskorps
Copyright
Marius@obskorps
Kommentar
Tatt på ca. 1280moh på Sølvfjellet i SØ vendt heng. Ganske tynt snødekke akkurat her, men rett i nærheten over 2m.
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Mer markert fokksnø i toppen andre steder på fjellet.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøen har stabilsert seg ganske bra etter været i/før helgen som var og moderat skredfare.
Utvikling
Vil holde seg på samme nivå de neste dagene ut i fra det værvarselet som er.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Litt uenig i forventet skredstørrelse.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
LAVANGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1233 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart