7 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/LUSTER).
Observert av
Sander@ObsKorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
14. januar 2019 kl. 13:01
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:
Ferske skred
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Fleire naturlege utløyste skred. Såg eit ca eit 3 skred når det losna.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
14.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.

Tørre flakskred

Dato
14.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Såg eit naturleg utløyst skred På str 3. Høgde er ca der som skredet losna.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
100 %
Kommentar
Til tider kraftige vindkast ifrå N. Frakta mykje snø. Har snøa nesten utan opphald sidan i dag tideleg.

Copyright
Sander@ObsKorps
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
35 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
200 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Til tider kraftige vindkast som frakta mykje snø. Har snøa meir i Nordleg (Jostedalen) del av regionen, enn sør (Sogndal) i regionen.

Kommentar
Ca 70cm med snø nede i Vetlegeisdalen, 750moh
Kommentar
Mindre snø på toppen av ryggen
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Dagens skredproblem. Fleire naturlege utløyste skred.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Obstur frå Myri og opp over Nosakollen i Jostedalen. Har komme ein del nysnø ila det siste døgnet. I tillegg har det vert ein del snøtransport i fjellet, som har lagt opp mange mjuke dyner med fokksnø som er lette å løysa ut. Når snøføyka står på, kan ein forvente naturleg utløyste skred.
Utvikling
Skredfaren vil vedvara slik den er no, så lenge været står på. Er varsla snø og vind i måro også.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Notater

Kommentar
Fareteikn? Rektor for snøskredskulen på tur.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1002 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart