10 Snø observasjoner ved (Tromsø/Balsfjord).
Observert av
ToreV@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. januar 2019 kl. 13:02
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
80 %
Kommentar
Kaldt og vindstille. Tynt, høyt skydekke. -16 grader ved parkeringen, rundt -10 på toppen.
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
10-30 cm løssnø i skogen, 5-10 cm over tregrensa. Under løssnøen ligger snøen flere steder rett på et skarelag over tregrensa, typisk på rygger der det har vært avblåst under uværet i helga. Skarelaget er ganske tynt og bare delvis bærende, gir mange steder etter under skiene. Andre steder i høyden finnes det store ansamlinger av hard fokksnø, typisk i søkk og leheng.
Snøprofil

Copyright
ToreV@met
Kommentar
Snøprofil i Nø-vendt heng på 550 moh. Tynt snødekke, ingen tydelige tegn til kantkorn, men antydninger ved bakken.
Tester
Test
ECTP 25@82cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Brudd i løst lag ved bakken, men ligger her mye og massiv snø over. Kan nok lettere påvirkes ved tynnere snødekke, men har ikke fått noen faretegn i dag.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Fokksnøflakene fra helgen virker å ha stabilisert seg godt, og det kreves større tilleggsbelsastning for å løse disse ut.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
4 - Svært store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Mulig skredene observert på Klemmartind kan ha gått helt ned til bakken på dette laget, men generelt er det svært vanskelig å påvirke. Usikker på om det bør være med som eget skredproblem nå, siden laget også består av andre smelteformer.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt virker snødekket å ha stabilisert seg godt etter uværet forrige uke, og det skal mer til å påvirke fokksnøen. Litt bekymring rundt kantkorn ved bakken, skred som går i dette laget kan bli svært store, men er trolig ikke et svært utbredt problem pr. nå.
Utvikling
Det ligger en del løssnø helt til topps, og det skal ikke mye vind til før denne begynner å flytte på seg. Kaldt vær fremover gir vekstvilkår for kantkorn og rim, så det må følges med på.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
5 observert


Created with niViz on 2020-07-08T04:16:41FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]e(h)1.5 - 2D-Mh1Dh1DOhDd0.1DOhDd0.1Da0.3D(1) Svært løst lag med sukkersnø. Blanding av kantkorn og andresmelteformer.(1)

Kommentar
Snøprofil i Ø-vendt heng nær toppen på 750 moh. Tydelige kantkorn blandet med andre smelteformer i løst, tykt lag ved bakken. Fant ikke kantkorn rundt de andre skarelagene foreløpig, men bør følges med rundt laget som nå ligger høyt i snødekket. ECT gikk til brudd etter 25 slag ved laget ved bakken.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
712 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart