9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Observert av
Leif@ObsKorps
Gruppe
Tyin_Wyssen
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
13. januar 2019 kl. 14:05
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: For kommunen. Beskrivelse: Noe nysnø blir effektivt transportert til østlig sektor ved hjelp av til dels sterk vind fra vest. Legger seg på islag/ smeltefrysskare fra mildværet 10.01
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
20 %
Kommentar
Varierende vindstyrke utover dagen. Til dels kuling og sterkere i enkelte vindkast.
Snødekke
Nysnø siste døgn
3 cm
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Der vinden har tatt er nysnø og myk snø avblåst. Skare og is ligger igjen i vestlig sektor. Noe mykere fokksnø mot østlig sektor. Ligger over is/skarelaget fra mildværet 10.01. Forplantning i fokksnøen som løsner relativt lett på isen.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Tynt islag her. Enkelte steder også tynn smeltefrysskare.
Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Snøprofil

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Fersk fokksnø løsnet lett på is/skarelag ved lbt. Q1 brudd.
Copyright
Leif@ObsKorps
Stabilitetstest
Test
ECTP 12@11cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Fersk innblåst fokksnø oppå smeltefrysskare/islag fra mildvær 10.01.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 12@11cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Leif@ObsKorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1500 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Skredproblemet vil være fremtredende i områder hvor mildværet har dannet skare og det er fersk fokksnø med forplantning over. Dvs. Over eller i skoggrensa og oppover til dit miødværet dannet skaren. I Østlig sektor.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Lite nysnø siste døgn og lite eller ingen snø tilgjengelig for vindtransport utover dette opp til observert høyde 1300m. Sterk vind fører til snøtransport over i østlig sektor. Lesider som samler godt med snø kan føre til flakdannelse som kan løsne ved skiløpers belastnng oppå skarelag. Ikke veldig god forplantning i den ferske fokksnøen enda, men pågående vind vil trolig føre til hardere flak utover kvelden. Fersk fokksnø er det fremtredende skredproblemet, og svake lag lenger ned i snødekket vil være svært vanskelige å påvirke. FG 2 vil trolig være representativt for områdene på denne siden av Jotunheimen.
Utvikling
Mer nysnø og fremdeles sterk vind vil føre til ytteligere pålagring i østlig sektor. Det vil trolig ta litt tid før fokksnøen stabiliserer seg på skaren og det vil være mulig å trigge flak med fersk fokksnø som kan bli større enn i dag, trolig opptil str. 3. FG. vil være økende og fg 3 vil trolig være rett for 13.01.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra, men dypere lag virker vanskelige å trigge i dag. Kanksje økende belastning i form av snø vil gjøre de mer responsive i morgen..
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]L(f)D-Me2MK2D-Mx0.5DiDz1.5DOhDd1DOhDc1.5DECTP12(1) Fersk fokksnø(2) Begynnende kant mellom skarelag(3) Nedbrutt rim. Går i brudd ved dæljing på LBT hvis en slår pårett plass. Ellers ikke..(4) Sandwich med flere skarelag med kant og beger innimellom.Under så mye annen hard snø at jeg anser dette som uvesentlignå.(1)(2)(3)(4)Created with niViz on 2019-12-09T12:12:23

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1258 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart