6 Snø observasjoner ved Sølvberget (Indre Fjordane/Stryn).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Skytende sprekk rett over skoggrense 650 m. Rask opplagring i sørvestvendte heng.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
9,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
90 %
Kommentar
Lett bygevær
Snødekke
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Rask opplagring i sørlige og vestlige heng. Vekslende skiktdannelser i fersk fokksnø. Ganske ustabilt rett over tregrensen. Løste ut lite testheng rett over tregrensen, men klarte ikke det på 1250. Gravd og lett etter samme skikt som ble rapportert på sætreskarsfjellet i går, men finner det ikke inntil 1300 m her. Ganske sikker på at det er samme varige svake skikt som jeg fant på midtstolhyrna 9.1 mellom 12 og 1400 m. Trolig dannet ved raske temperaturendringer forrige helg, med et tynt løst lag mellom to skarelag. Så ikke tydelig kantkorn i det onsdag, men forplantet godt. Skiktet er såpass svakt at det burde gitt mange naturlig skred i dag om det var allment utbredt i samme høyde, men har ikke observert skred fra Stryn skisenter. Finner også her antydning til at skarelaget under nysnøen har hatt en skiktdeling, men ser ut til å være smeltet sammen.
Tester
Test
CTE 1@10cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
650. Skikt i fersk fokksnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 8@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
1250V
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1400 meter.
Nedre høyde: 1200 meter.
Kommentar
Skredaktiviteten de neste dagene burde avsløre hvor utbredt dette skiktet er.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Økende fokksnøproblem. Usikker utbredelse av svakt lag i forrige mildværskare (kantkorn) hovedsakelig mellom 12 og 1400 m (antagelse).
Utvikling
Økende
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Sølvberget
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Stryn
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1203 
Laster kart