6 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/SKJÅK).
Observert av
Albert
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
13. januar 2019 kl. 12:39
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
13.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Dårlig sikt, særlig i høgden.
Snødekke
Nysnø siste døgn
15 cm
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)

Copyright
Albert
Kommentar
Snø dekning sørvendt side av Langvasseggje
Copyright
Albert
Kommentar
Snødekning Nvendt
Stabilitetstest
Test
ECTN 2@20cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Copyright
Albert
Kommentar
Tråkket ut litt av skavl som tok med seg overflatesnøen.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har kommet ca 15 cm nysnø i vind fra NV. Dette har gitt nysnøflak og fonner i hellinger og brattheng mot S til Ø. Mektighet opp til 100 cm flere steder. Stort sett F- til 4F- fasthet, og dette øverste nysnøflaket løsner lett ved belastning : 1-2 lette slag ved LBT. I liten kant forplantet et skavlnedfall seg til resten av kanten som en softslab. Svakt lag er gjennomgående lag med laus nysnø. Flere steder to slike lag innen en halvmeter, der det nederste ligger an mot et tjukt skarelag. Dette framstår som mest kritisk og vil kunne gi i hvert fall middels store skred. Gjennom dagen har det vært 4-7 minusgrader og frisk bris. Forventer at flakene er fastere og større høgere opp i terrenget.
Utvikling
Mer vind og nedbør som snø vil forsterke denne situasjonen.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Albert
Kommentar
Nysnøen har lagt seg på et skarelag som blir den kritiske bruddflaten ved 1-4 lette slag ved blokktesten. Også brudd på nysnø under F-fast fokksnø på ett slag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
SKJÅK
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
996 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart