7 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/JØLSTER).
Observert av
brit-siv@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. januar 2019 kl. 13:43
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snøfokk og vindtransportert nysnø frå nord til nordvestleg retning.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
13.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Såg ikkje skred sjølv, men vart fortalt at ei gruppe skiløparar løyste ut eit lite/harmlaust skred i eit brattheng. Løsna mot skarelaget under nysnøen.
Snødekke
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Frå 700 moh varierande snødekke pga vind og snøfokk. Avblåst på toppane og dei mest utsatte ryggane. Fokksnøansamlingar bak kantar og ryggar, men også store områder med ubunden nysnø.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
På Olahansen mot sør, Skryklingedalen og Isvassnipa. Vindpåvirka snøoverflate på lesida under toppen
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Dvergsdalsdalen
Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
1160 moh mot sør. Brudd i laust lag mot skarelaget under den ferske fokksnøen.
Stabilitetstest
Test
ECTP 8@40cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Spesielt utsatt bak kantar og ryggar i terrenget i overgangen mot brattare terreng

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Spesielt utsatt bak kantar og ryggar i terrenget, der nysnøen er vindpåvirka og bunden til flak.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fersk vindtransportert nysnø er lett å løyse ut, spesielt i overgangen til brattare terreng bak ryggar og kantar i terrenget, der nysnøen er bunden til flak. Det finst både lagdelingar i den ferske fokksnøen som kan løysast ut, og det kan løsne mot skarelaget under nysnøen.
Utvikling
Det finst laussnø tilgjengeleg for vindtransport, og er venta auka vind i morgon i kombinasjon med nytt snøfall. Dette gir fortsatt pålagring og opprettheld skredproblemet. Kraftig vind og snøfokk vil truleg føre til at fokksnøen og skredproblemet får større utbreiing i forhold til i dag, der det er mest framtredande bak kantar og ryggar i terrenget, i overgangen til brattare terreng.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
JØLSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1160 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart