9 Snø observasjoner ved (Lyngen/LYNGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Under 800moh, der snødekket over islag er tynt.
Fersk vindtransportert snø
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Flere dager med mye varierende vær og dårlig sikt, først i dag har det vært mulig å se fjelltoppene, og gå over tregrensa.
Ferske skred
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Se regobs fra FrodeHansen@obskorps fra i dag. Selv har jeg ikke sett noe fra Kjostindane, Fastdalstind, eller over fjorden mot Kåfjord. God sikt i dag.

Copyright
LyngenDavid@ObsKorps
Kommentar
Sprekker parallelt med ski. Ca 7cm løssnø på is/bærende skare.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-12,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
10 %
Kommentar
Vindstille, kaldt og klart.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
40 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Kulda har sementert all den gamle fuktige snøen, så mye at vi har et bærende isskarelag. Over dette laget ligger mye fin løssnø i skogen og skjermede terreng formasjoner. Over tregrensa har det bært hard vin fra V, som gir et meget variert snødekke fra bar bakke, isskare, vindpakk og løssnø. Det finns begynnende kantkorndannelse under isskare.

Copyright
LyngenDavid@ObsKorps
Kommentar
Bar bakke i front av bilde, leheng og skavldannelse midt i, variert snødekke i bakgrunn. Tatt nordover v ca 500moh.
Stabilitetstest
Test
CTH 22@12cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Gjort på tynt snødekke, der kollonen brakk når islaget ble brutt. Gjort i SV på 500moh.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 17@45cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Gjort i NØ på 500 i leheng med ca 300cm snødekke.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Er i ferd med å stabilisere seg. Forbigående problem. Se faretegn sprekker.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Den siste tiden har vært preget av dårlig sikt og varierende vær. Vi har hatt mildvær og tegn, stort snøfall og mye vind. Dårlig med observasjoner fra høyden. Varierende snødekke stiller krav til de som ferdes om å gjøre god planlegging og gode enkelthengvurderinger. Mye god snø fra tregrensen og ned som vurderes som stabil. Over tregrensen og i høyden er det fersk fokksnø, og områder med tynt snødekke med mulighetene kantkornproblematikk. Rim kan ikke avkreftes
Utvikling
Stabilisering, synkende FG.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil


Fotograf
David
Copyright
David
Himmelretning
Kommentar
500m i le. Betydelig mer snø, går i brudd i sjiktovergang myk til hard snø over isskare.
Fotograf
David
Copyright
David
Himmelretning
SV
Kommentar
500m i lo. Bærende skare, noe begynnende kantkorn, gammel frosset pakke som oppleves homogen.
Notater
Tekst
Har ikke kunnet identifisere rim. Kantkorn under isskare er foreløpig stabilt og ikke lagt inn som problem.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
383 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart