9 Snø observasjoner ved Ryggen mellom Sarkofagen og Lars Hierta (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
Jens Abild
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
13. januar 2019 kl. 10:42
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Litt hule lyder men enten hard vindskare eller mildværsskare under ca 400 meter og over 400 meter hard vindskare.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-16,80 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Lett snø i luften i høyden. Liten trekk oppe i høyden, vindstille i dalen.
Snødekke
Total snødybde
160 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Vindpakket meget hard og mildværsskare under 400 meter, vindpakket meget hard over.

Fotograf
Jens Abild
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Hard fokksnø med kantkorn under.
Fotograf
Jens Abild
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Tynd mildværsskare med velutviklede kantkorn rundt 100 moh
Fotograf
Jens Abild
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Vidpåvirket hard fokksnø etter stormen ved siden av skispor på skaren.
Fotograf
jens abild
Copyright
jens abild
Kommentar
Skispor som står igen etter stormen.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Lag med kantkorn 5 centimeter nede men overliggende skare veldig hard.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem
Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Der finnes kantkorn under både mildværsskre og hard vindskare og der hvor der er fokksnø ovenpå dette må det antas at skred kan løses ut ved større tillegsbelastning. Finnes dog veldig få lommer med fokksnø da stormen har rensket bakken for snø og der er ikke mange plasser hvor der er lagt igjen snø!

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Flere kantkornlag i søylen. Søylen er stabil og det kreves stor belastning for å løse ut lagene. Kan være aktuelt ved ny pålagring og et mindre skred i fokksnø kan utløse en step down.

Fotograf
Jens Abild
Copyright
Jens Abild
Kommentar
Kantkorn 5 cm nede i søylen, ytterligere et 25cm nede.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Svært stabile forhold med lite fokksnø igjen etter stormen. Kantkornlag lurer dog rett under den harde skaren og må antas å kunne løses ut hvor det overliggende lag er tynt.
Utvikling
Kantkornene vil fortsette å utvikle seg med de temperaturene som er meldt.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Er på grensen til å mene at den må ned på 1 men kantkornene lurer under den harde skaren og vi har bare info fra et veldig begrenset område! I tillegg har vi sett step down etter jul og at det har resultert i veldig store skred (4 på Frithamn).
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
11 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]z(e)zDz(e)DzDz(e)zDzDz(e)DdD(1) En pakke med mest kniv hardhet og noen gamle mildværslag medkantkorn i mellom.(1)Created with niViz on 2020-08-10T11:08:08

Kommentar
Gode forhold for kantkorn utvikling i de øverste 40 centimeter.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Ryggen mellom Sarkofagen og Lars Hierta
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
526 
Laster kart